Wat doen wij

Wanneer u gewond bent geraakt door een ongeval, bijvoorbeeld in het verkeer of tijdens uw werk, dan bent u van het ene op het andere moment in een voor u onbekende situatie terecht gekomen. Het aller belangrijkste is dan dat de genezing goed op gang komt. Dat is de taak van uw arts(en). Maar wanneer het herstel vordert, komen vaak nieuwe problemen om de hoek kijken. Vaak hebben die problemen financiële gevolgen. Om die financiële gevolgen op de aansprakelijke partij te verhalen is het raadzaam om een beroep op ons te doen.

Na het eerste telefoontje vindt een geheel vrijblijvend bezoek bij u thuis plaats. Tijdens dat bezoek krijgt u uitleg over onze werkwijze en vertellen wij u welke mogelijkheden wij zien om uw schade te verhalen. Hierna beslist u of u met ons in zee gaat. Schakelt u ons in, dan is onze eerste stap het schriftelijk aansprakelijk stellen van de tegenpartij.

Zodra de verzekeringsmaatschappij de aansprakelijkheid heeft erkend, informeren wij deze over uw persoonlijke situatie, over uw letsel en over uw schade. Zolang uw letselschade loopt, wordt uw schade van tijd tot tijd geclaimd bij de tegenpartij. U ontvangt voorschotten om de geleden schade mee te dekken.

Om aan te kunnen tonen welk letsel u bij het ongeval heeft opgelopen wordt door ons medische informatie opgevraagd bij uw artsen en/of therapeuten. Uiteraard behandelen wij de medische informatie als zeer vertrouwelijk. Deze informatie wordt uitsluitend overlegd aan de medisch adviseur van de verzekeraar.

Verder is het onze taak om de verzekeringsmaatschappij op de hoogte te houden van het genezingsproces en van andere ontwikkelingen in uw persoonlijke omstandigheden. In voorkomende gevallen informeren wij de verzekeraar bijvoorbeeld over een nieuwe operatie, over re-integratie bij de werkgever, over gezinsuitbreiding, over schadeposten, kortom, over alles wat er met en rondom u als slachtoffer gebeurt. Soms is het noodzakelijk dat iemand omschoolt of ander werk moet gaan doen. In dat geval vragen wij de verzekeraar in overleg met ons een arbeidsdeskundige in te schakelen. Die arbeidsdeskundige gaat onderzoeken wat iemand nog wel kan en of die beroepen passen bij de persoon waar het om gaat. Ook dat proces volgen wij actief.

Wanneer er qua genezing een eindtoestand is, of wanneer u geheel hersteld bent, kan de schade meer definitief geregeld worden. Vaak vindt dan eerst een onafhankelijk medisch onderzoek plaats door een specialist waar u nog nooit onder behandeling bent geweest. We noemen dat een medische expertise. De medische gevolgen van uw ongeval worden op die manier in kaart gebracht. De eventuele gevolgen worden vervolgens vertaald in schadeposten voor de toekomst. Deze worden bij de tegenpartij in een regeringsvoorstel neergelegd. Op dat moment wordt ook het smartengeld geclaimd.

Veel contacten met de verzekeringsmaatschappij gaan per brief en tegenwoordig ook wel via e-mail. Het kan ook zijn dat een letselschaderegelaar van de verzekeringsmaatschappij samen met ons bij u langs wil komen voor een bezoek. Van alle brieven krijgt u kopieën; zowel van onze brieven als van die van de verzekeringsmaatschappij als van de brieven van uw artsen/therapeuten. U bent en blijft dus volledig op de hoogte van de stand van zaken. Het gaat tenslotte wel over u.

Een letselschade afwikkelen kost tijd. Maar intussen gaat u wel gewoon door met leven. Het is niet de bedoeling dat u blijft stilstaan bij het ongeval. Zodra het kan, moet u uw bezigheden weer gewoon oppakken/hervatten. Het is onze taak ervoor te zorgen dat u dat financieel ook kunt.

Wij hopen altijd dat u ons nooit nodig zult hebben. Maar mocht dat toch zo zijn, dan bent u bij ons in Lewedorp aan het juiste adres.