Disclaimer

 De inhoud van deze site wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Regelmatig wordt de inhoud van de site intern geëvalueerd. Van den Bos Letselschaderegeling streeft er naar correcte en actuele informatie te verstrekken via deze site, maar verstrekt geen garanties voor de juistheid en volledigheid daarvan. De informatie is uitsluitend indicatief bedoeld en is aan wijziging onderhevig. Van den Bos Letselschaderegeling wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie van deze site. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie. 

Van den Bos Letselschaderegeling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Van den Bos Letselschaderegeling worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen door of die verwijzen naar de site van Van den Bos Letselschaderegeling.

Van den Bos Letselschaderegeling garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Algemene gegevens
Van bezoekers aan de website van Van den Bos Letselschaderegeling worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of onze diensten. Het doel is om de inrichting van onze site te optimaliseren. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar bezoekersaantallen, zoekagenten, etc. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is. 

Privacy
De via deze site bij Van den Bos Letselschaderegeling binnengekomen informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Niet is uit te sluiten dat naar ons verzonden informatie door derden wordt geraadpleegd als het onbeveiligd via het internet wordt verstuurd. Van den Bos Letselschaderegeling kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Copyright
Het is niet toegestaan zonder toestemming van Van den Bos Letselschaderegeling informatie en beelden van deze site openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk en niet commercieel gebruik.