Wat kost het

Wie door de schuld van een ander gewond raakt, heeft wettelijk het recht om een deskundige (we noemen dat een belangenbehartiger) in te schakelen. Dat staat in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek. De kosten die dat met zich meebrengt, zijn net als kosten voor huishoudelijke hulp, reiskosten, kosten aanpassing woning, smartengeld enz. te claimen bij de aansprakelijke partij. Met een mooi woord worden onze kosten “buitengerechtelijke kosten” genoemd. Dat komt omdat ze worden gemaakt zolang er geen rechter aan te pas komt.

Er moet wel aan een paar voorwaarden worden voldaan voordat de buitengerechtelijke kosten te claimen zijn:

  1. Er moet sprake zijn van echt letsel.

  2. De belangenbehartiger moet deskundig zijn.

  3. De kosten moeten goed gespecificeerd worden.

  4. De kosten mogen niet buitensporig hoog zijn in verhouding tot het verhaalde schadebedrag.

In de praktijk krijgt een cliënt van ons geen rekening. Maar er is één uitzondering: bent u zelf ook voor een deel schuldig (bijvoorbeeld 25 % omdat u de veiligheidsgordel niet droeg) dan is dat deel van onze kosten niet verhaalbaar. In dat geval moet u dus een deel zelf betalen. En dat geldt ook voor de rekening van onze medisch adviseur. Mocht die situatie zich voordoen, dan maken wij daarover vooraf duidelijke afspraken met u.

Voor alle duidelijkheid; wij werken niet op basis van No cure No pay. Iedere euro die wij voor u verhalen, wordt volledig aan u doorbetaald.